0735188899 office@sionsolution.ro

Private services for emergency situations

SION SOLUTION ofera servicii specializate in domeniul securitatii la incendiu asigurand totalitatea serviciilor necesare pentru:

  • Integrarea masurilor tehnice şi organizatorice planificate şi realizate conform legislaţiei în vigoare;
  • Asigurarea, identificarea, evaluarea si combaterea riscurilor de incendiu;
  • Informarea salariaţilor asupra acestor riscuri;
  • Antrenarea pentru evacuare si salvarea bunurilor precum şi intervenţia operativă pentru salvarea persoanelor aflate în pericol
  • Stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora.

image caption
 

SION SOLUTION  asigura servicii de interventie la incendii (24/24 de ore) cu pompieri atestati profesional si instruiti in acest sens, echipati si dotati corespunzator in vederea prevenirii si stingerii incendiilor.

Prin serviciile oferite SION SOLUTION urmareste: Activitatile de prevenire a incendiilor desfasurate de catre SION SOLUTION reprezinta totalitatea actiunilor specifice planificate si realizate, potrivit legii, in vederea preintampinarii, reducerii sau eliminarii riscurilor de producere a situatiilor de urgenta si a consecintelor acestora ce pot avea loc in incinta beneficiarului sau pe teritoriul localitatii, a protectiei salariatilor si locuitorilor, a mediului, a bunurilor si valorilor.

  • acoperirea riscurilor potentiale din sectoarele de competenta atat din punct de vedere preventiv, cat si operational;
  • executarea oportuna a misiunilor si opertiunilor specifice;
  • corelarea performantelor tehnice ale mijloacelor de interventie cu specificul si gradul de periculozitate al situatiei de urgenta, in vederea unei exploatari optime si cu eficienta maxima a acestora;
  • indeplinirea criteriilor specifice prevazute in normele de prevenire si stingere a incendiilor, aplicabile in ramurile economice respective si in administratia locala, norme emise in conditiile legii de ministere sau de alte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate;
  • pregatirea si antrenamentul personalului.

image caption

 SION SOLUTION este avizata pentru infiintarea serviciului privat pentru situatii de urgenta constituit ca societate comerciala nr. 255582P din 20.03.2